Twitter Facebook

Home

Gilde van Streekrestaurants ontbonden

Onder de naam Culinair Erfgoed is in 1998 de voorloper van het Gilde van Streekrestaurants opgericht. In de beginjaren kon de organisatie bogen op zestien restaurants en bijna veertig producenten van streekproducten uit de regio Noord- en Midden Limburg en Zuid-Oost Brabant.

In 2005 is de organisatie aangepast, is de naam gewijzigd en is met veel ambitie het Gilde van Streekrestaurants opgericht.
Maar ondanks nieuwe initiatieven, een gewijzigde visie op het beleid, haakten een aantal leden af.
Met een bestuurswisseling in 2010 is getracht het Gilde nieuw leven in te blazen en zijn doelstellingen in een beleidsvisie vastgelegd met als kernpunten Gilde, Streek en Restaurant en de noodzakelijke samenhang tussen deze drie componenten.
 
Nu we 5 jaar verder zijn, het economisch tij tegen zit en het draagvlak afbrokkelt heeft het bestuur de conclusie getrokken dat een reëel en positief  toekomst-perspectief  ontbreekt. Op 21 april 2015 is op grond daarvan het besluit gevallen om het Gilde van Streekrestaurants te ontbinden.